Disclaimer voor http://www.tandartspraktijkhardinxveld.nl/

Tandartspraktijk Hardinxveld (Kamer van Koophandel: 55338860), hierna te noemen Van Eck Mondzorg, verleent u hierbij toegang tot http://www.tandartspraktijkhardinxveld.nl/ ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Van Eck Mondzorg behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.Beperkte aansprakelijkheid
Van Eck Mondzorg spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Eck Mondzorg.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Eck Mondzorg nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Eck Mondzorg.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van Eck Mondzorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Bereikbaarheid en Spoedgevallen

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch (ook spoedgevallen) zijn wij bereikbaar van ma – do tussen 08:00 en 12:00 en van 13:30 tot 17:00 en op vr van 08:00 tot 12:00 op telefoonnummer: 0184 - 612181 . Tussen 12:00 en 13:30 uur hebben wij lunchpauze.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u op ma – do tussen 12:00 – 13:30 bellen naar:  0184 - 613374 . Belangrijk: Spoedklachten krijgen voorrang op de reguliere behandelingen. Wanneer u belt vòòr 10:30 doen wij ons best u dezelfde dag te zien. 

Spoedgevallen buiten praktijkuren

Buiten onze praktijkuren kunt u bij ERNSTIGE PIJN of SPOED bellen naar het nummer van de Centrale Doktersdienst:  0900-8602 (Centrale Doktersdienst).