Visitatie van onze praktijk door de beroepsvereniging van tandartsen (KNMT)

We werken elke dag hard om de beste zorg te verlenen. Maar iedereen weet: voor de eigen werkplek ontstaat na verloop van tijd een soort ‘blinde vlek’. Daarom hebben we onze praktijk laten visiteren door de tandartsen van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen. Tijdens een scherpe controle keken zij met een onafhankelijke blik of wij, simpel gezegd, ons werk wel goed doen.

Voor de visitatie van mondhygiënisten werkt KNMT samen met de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM).

Praktijkvisitatie 11 juni 2019

Tijdens de visitatie namen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en mondhygiënisten onze praktijk nauwkeurig onder de loep. Zo werd er onder andere scherp gecontroleerd of:

  • we de zaken goed organiseren;

  • onze praktijk de wet- en regelgeving naleeft;

  • onze cliënten zorg krijgen volgens de kwaliteitsnormen

Na afloop van de visitatie ontvingen we een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Dit stelt ons in staat om onze praktijk en de kwaliteit van onze zorg te blijven waarborgen, elke dag opnieuw. 

knmt-gevisiteerd-groot.jpg

Onze praktijk is nu weer voorzien van een recent visitatielogo van de KNMT. Daarnaast ontvingen we een certificaat van deelname aan de visitatie. Op dit certificaat staan de datum van de visitatie en de namen van de deelnemende tandartsen en/of mondhygiënisten vermeld.

Natuurlijk zijn wij trots op dit certificaat en blijven we ons dagelijks inspannen voor mondzorg waar u en wij blij van worden. Voor onze cliënten is dit een bevestiging dat ze cliënt zijn bij een praktijk waar kwaliteit voorop staat.

Bereikbaarheid en Spoedgevallen

Telefonische bereikbaarheid

Telefonisch (ook spoedgevallen) zijn wij bereikbaar van ma – do tussen 08:00 en 12:00 en van 13:30 tot 17:00 en op vr van 08:00 tot 12:00 op telefoonnummer: 0184 - 612181 . Tussen 12:00 en 13:30 uur hebben wij lunchpauze.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen kunt u op ma – do tussen 12:00 – 13:30 bellen naar:  0184 - 613374 . Belangrijk: Spoedklachten krijgen voorrang op de reguliere behandelingen. Wanneer u belt vòòr 10:30 doen wij ons best u dezelfde dag te zien. 

Spoedgevallen buiten praktijkuren

Buiten onze praktijkuren kunt u bij ERNSTIGE PIJN of SPOED bellen naar het nummer van de Centrale Doktersdienst:  0900-8602 (Centrale Doktersdienst).